การทดแทนชิ้นส่วนโลหะด้วยพลาสติกวิศวกรรม

 

การทดแทนชิ้นส่วนโลหะด้วยพลาสติกวิศวกรรม

1. การเลือกพลาสติก (MATERIAL SELECTION)

2. การออกแบบ (PRODUCT DESIGN)

3. การสร้างแบบจำลอง (PROTOTYPING PART)

4. การทดสอบตัวอย่าง (PRODUCT EVALUATION)

ขั้นตอนการ การทดแทนชิ้นส่วนโลหะด้วยพลาสติก

1. การเลือกพลาสติก (MATERIAL SELECTION) ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจคุณสมบัติของพลาสติกเป็นอย่างดี นอกเหนือจากข้อดี ต้องทราบข้อจำกัดของพลาสติกที่สาคัญ คือ ความแข็งแรงและอิทธิพลของอุณหภูมิ ที่จะมีผลต่อสมบัติพลาสติกโดยเฉพาะในขณะใช้งาน นอกจากนั้นปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใช้งานจะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าพลาสติกชนิดนั้นเหมาะสมจริง

2. การออกแบบ (PRODUCT DESIGN) เนื่องจากสมบัติของวัสดุที่มีความแตกต่างกันมาก การออกแบบจะเป็นส่วนช่วยในการชดเชยความต่างโดยที่ผลิตภัณฑ์ยังทำหน้าที่ได้ตามจุดประสงค์เดิม เพื่อความมั่นใจในการใช้งานการคำนวนทางวิศวกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับการออกแบบ ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายสาหรับโปรแกรมจำลองทางวิศวกรรม (CAE) ทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบได้มีความแม่นยำขึ้น

3. การสร้างแบบจำลอง (PROTOTYPING PART) การสร้างแบบจำลองเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แบบจำลองจะทำให้เราเข้าใจถึงข้อจากัดการขึ้นรูปด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เข้ามามีบทบาทมากเนื่องจากสามารถขึ้นรูปได้ใกล้เคียงกับชิ้นงานจริง และเริ่มมีการพัฒนาคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ให้ใกล้เคียงกับวัสดุที่จะถูกเลือกใช้ด้วย

4. การทดสอบตัวอย่าง (PRODUCT EVALUATION) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนชิ้นงานถูกนำไปผลิตจริง ซึ่งมีความสำคัญมาก ส่วนมากจะเป็นการทดสอบตามมาตราฐานหรือข้อกำหนดของชิ้นงานนั้นๆ และเสมือนใช้งานจริง ผลการทดสอบจะทำให้เข้าใจว่าสามารถเอาไปใช้งานจริงหรือจะต้องมีการปรับปรุงจุดไหนบ้าง ทั้งเรื่องวัสดุ, รูปทรง และการขึ้นรูป

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : คุณราชโรจน์ เจริญศักดิ์ หัวหน้าแผนก ASEAN Technical Solution Center

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *